Opći cilj projekta (FU)TURIZAM je ponuditi kvalitetniji, sadržajniji i bogatiji život građanima Varaždina, zanimljivim i aktualnim aktivnostima koje potiču razmjenu iskustva i zabavu, a u konačnici jačaju gospodarstvo.

Projekt (FU)TURIZAM ove godine ima nekoliko specifičnih ciljeva:

  1. Održati šest predavanja na temu spajanja tradicije i modernog u turizmu u jednom danu.
  2. Kroz gostovanja iz susjedne Slovenije predstaviti primjere dobre prakse i povezati domaći i slovenski turistički sektor radi poticanja međunarodne suradnje.
  3. Održati izložbeni sajam OPG-ova, vinara i tradicijskih obrtnika s naglaskom na tradiciju i autohtone suvenire.
  4. Promovirati Grad Varaždin kao turističku destinaciju u tiskanim i online medijima

Prošle godine manifestacija je imala velik interes te smo jedva sve prisutne zgurali u dvoranu. Ove godine zato ćemo osigurati veći prostor. Očekujemo preko 100 gostiju i sudionika, kao i barem 50-ak sudionika koji će događaj pratiti kroz live streaming platformu (prijenos događaja uživo na društvene mreže).

Konkretno, vezano za projekt (FU)TURIZAM očekujemo sljedeće rezultate:
  • Održano 6 predavanja na temu spajanja tradicije i modernog u turizmu.
  • Predstavljeni su primjeri dobre prakse susjeda Slovenaca – očekujemo gostovanje predstavnika slovenske turističke zajednice.
  • Održan je izložbeni sajam s najmanje 10 izlagača.
  • (FU)TURIZAM kao manifestacija je promoviran kroz 10 medijskih/online objava.
  • Turističko-gospodarsku manifestaciju (konferenciju) je posjetilo najmanje 100 osoba.

Manifestaciju planiramo provoditi jednom godišnje i u budućnosti te idućih godina uključiti i partnere iz drugih zemalja, naravno ako uspijemo pribaviti financijska sredstva.

 

Trajanje projekta: 1.5.2023. – 15.12.2023.
Ukupni iznos potreban za provedbu: 3.010,00 eura
Sufinanciranje Grada Varaždina: 1.000,00 eura