Poduzetnička udruga “Liderum” organizira mjesečne edukacije besplatne za svoje članove:

  • stručne seminare
  • online i offline predavanja
  • radionice
  • poslovne treninge
  • javne rasprave
  • manifestacije
  • studijska putovanja
  • konferencije i
  • druga događanja tematski vezana za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Želite doprinijeti kao predavač?

Javite nam se sa svojom idejom na udruga@liderum.hr i predložite temu.

Hvala vam što ste odlučili odvojiti svoje vrijeme za plemenitu aktivnost!