vesna novak
Contact Info
Vesna Novak
Project Manager at Bercon Ltd.

S više od 15 godina radnog iskustva u zadnjih 10-ak godina se usavršila u savjetovanju poduzetnika u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji se financiraju iz EU fondova. Paralelno brine da poduzetnici za svoje ulaganje pravovremeno osiguraju financiranje ulaganja te radi na izradi investicijskih studija i poslovnih planova za potrebe ishođenja kredita kod poslovnih banaka, HBOR-a i HAMAG BICRO-a.

Od 2019. godine i sama postaje poduzetnica čime dodatno jača vještine poslovnog savjetovanja.

Formalno obrazovanje i zvanje diplomiranog ekonomista stekla je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment pri Sveučilištu u Rijeci. Redovito pohađa tečajeve za usavršavanje, posebno iz oblasti EU fondova, kao i edukacije osobnog razvoja. Predsjednica je Udruge konzultanata za ruralni razvoja i članica HUP- ove granske udruge profesionalaca za fondove EU.

Tijekom studiranja imala je priliku 6 godina raditi u tvrtki koja je bila jedan od pionira održivog turizma u Hrvatskoj što joj je i danas od iznimnog interesa te rado pomaže projektima i inicijativama usmjerenim na održivi destinacijski turizam.