Kolika su godišnja davanja za paušalce?

Kolika su godišnja davanja za paušalce?

Od nekoliko vrsta poslovanja među kojima ste mogli birati, vi ste izabrali otvoriti obrt s paušalnim plaćanjem poreza. Već ste se dobro informirali, znate da je to jedan od povoljnijih načina poslovanja i spremni ste za rad na tržištu.

No kako biste što preciznije izradili poslovni plan, koji osim procjene prihoda po uslugama/proizvodima, uključuje i troškove poslovanja, vjerujemo da se želite što preciznije informirati što ti troškovi sve uključuju. Zato u nastavku za vas popisujemo troškove koje tijekom godine trebate pokriti kao obrtnik paušalist.

Mjesečni troškovi za paušalce

Iako si paušalisti ne isplaćuju mjesečnu plaću (umjesto plaće ostvaruju profit obrta), dužni su do 15. u mjesecu platiti sljedeće doprinose:

 • doprinos za MIO 1. stup
 • doprinos za MIO 2. stup
 • doprinos za zdravstveno osiguranje

Ovdje pronađite kalkulator doprinosa za paušaliste za 2022. godinu. Kao što možete primijetiti, paušalisti plaćaju doprinose za minimalnu mjesečnu plaću. Ako ste među onima koji vjeruju u državni mirovinski sustav i nadate se nekakvoj mirovini, možda ćete poželjeti plaćati veće doprinose od minimalnih. Kako to napraviti saznajte ovdje.

 • Članarina turističkim zajednicama / iznos ovisi o djelatnosti i ukupnom godišnjem prometu

Članarinu TZ-u dužni su plaćati oni poduzetnici koji se bave djelatnostima turizma, ugostiteljstva, prijevoza, izdavaštva, osiguranja ili sportskim djelatnostima.

No ne plaćaju je svi jednako, već prema skupini djelatnosti kojoj pripadaju te ukupnom godišnjem prometu. Kako točno izračunati cjelokupni iznos saznajte ovdje.

 • Komunalna naknada / iznos ovisi o veličini poslovnog prostora

Plaćaju samo oni obrtnici koji imaju poslovni prostor u svom vlasništvu ili ga iznajmljuju.

Tromjesečni troškovi za paušalce

 • Paušalni porez i prirez na dohodak; plaća se do posljednjeg dana svakog tromjesečja / iznos ovisi o godišnjim prihodima obrta

Ovdje preuzmite kalkulator paušalnog poreza za 2022. godinu.

 • Članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori / 228,00 kn tromjesečno

Članarinu Hrvatskoj obrtničkoj komori plaćaju svi obrtnici, osim onih koji su prvi put registrirali obrt. Takvi su od 1. siječnja 2021. godine oslobođeni plaćanja članarine za prve dvije godine poslovanja.

 • Spomenička renta / ne plaćaju svi obrtnici

Spomenička renta naplaćuje se prema dvjema kategorijama:

 • Spomenička renta temeljem obavljanja djelatnosti u nepokretnom kulturnom objektu ili kulturno-povijesnoj cjelini; takozvana direktna spomenička renta te
 • Spomenička renta temeljem obavljanja određenih djelatnosti; takozvana indirektna spomenička renta, koja se odnosi na djelatnosti:
 • 46.35 trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
 • 46.45 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
 • 47.26 trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
 • 61. telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),
 • 64.1 novčarsko posredovanje,
 • 66.1 pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
 • 92.00 djelatnosti kockanja i klađenja.

Kako se naplaćuje spomenička renta i u kojem iznosu, saznajte ovdje.
Trebate li više informacija, javite se nama.